Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Kryminalistyka z detektywistyką

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Jeśli chcesz poznać skuteczne sposoby wykrywania i udowadniania przestępstw, wiążesz swoją przyszłość z pracą detektywa, chcesz uzupełnić już posiadane kwalifikacje – studia licencjackie w Gdańsku na specjalności Kryminalistyka z detektywistyką pozwolą Ci poznać tajniki zawodu.

Studia są skierowane zarówno do osób już pracujących np. w strukturach MSW jak i osób zamierzających podjąć pracę w obszarze kryminalistyki i detektywistyki. Specjalność Kryminalistyka z detektywistyką pozwoli na nabycie wiedzy oraz – przede wszystkim – praktycznych umiejętności. Zdobyte kwalifikacje umożliwią realizację planów zawodowych tak w instytucjach państwowych, organizacjach pozarządowych jak i prywatnych przedsiębiorstwach detektywistycznych.

Specjalność pozwala podjąć pracę zawodową w:

 • szeroko pojętym wymiarze sprawiedliwości
 • służbach mundurowych i paramilitarnych
 • sektorze bankowym i skarbowym
 • służbach dochodzeniowo-śledczych
 • służbach więziennych
 • organizacjach pozarządowych (np. kuratorzy społeczni, mediatorzy, pracownicy społeczni)

PROFIL ABSOLWENTA

Po studiach na specjalności na specjalności Kryminalistyka z detektywistyką  masz pewność posiadania wysokich kwalifikacji, które ułatwią Ci zdobycie licencji detektywa.

Po studiach:

 • masz aktualną wiedzę teoretyczną z zakresu usług detektywistycznych
 • znasz warsztat pracy detektywa i wiesz, jak wykorzystywać zdobyte umiejętności w praktyce
 • jesteś świadomy odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z pracą zawodową detektywa
 • potrafisz skutecznie pozyskiwać i analizować potrzebne informacje

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności KRYMINALISTYKA Z DETEKTYWISTYKĄ

 • Analiza logiczna w działaniach dochodzeniowo śledczych
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Metodyka kryminalistyczna
 • Prawne uregulowania usług detektywistycznych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy