Specjalność: Terroryzm morski

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

W ciągu ostatnich dziesięcioleci można zauważyć wzrost zagrożeń związanych z działaniami pirackimi i terrorystycznymi na morzach oraz oceanach. Działania te wpływają na funkcjonowanie transportu morskiego. Eskalacja działań pirackich oraz możliwość wykorzystania portu i jego infrastruktury do przeprowadzenia ataku terrorystycznego stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania gospodarki morskiej oraz dla bezpieczeństwa państw. Ogromne znaczenie w poszukiwaniu rozwiązań mogących zniwelować ich negatywne oddziaływanie odgrywa analiza ryzyka oraz stosowanie metod przeciwdziałania adekwatnych do skali zagrożenia. Jeśli chcesz poznać metody i taktyki działań służb, których zadaniem jest koordynowanie działań antyterrorystycznych to specjalność Terroryzm morski jest dla Ciebie. W trakcie studiów poznasz zasady zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym oraz ochrony osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi. Zapoznasz się również z wiedzą z obszaru prawnych regulacji dotyczących antyterroryzmu w Polsce i na świecie.

Absolwent studiów kierunku Bezpieczeństwo morskie na specjalności Terroryzm morski jest przygotowany do pracy:

 • w Urzędach Morskich,
 • w Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
 • w Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego
 • w przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się ochroną obiektów, osób i mienia.

PROFIL ABSOLWENTA

Podejmując studia na specjalności Terroryzm morski student zdobędzie:

 • wiedzę na temat taktyki działań terrorystów, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o charakterze terroryzmu morskiego, w których wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni, jak również inne środki,
 • wiedzę na temat mechanizmów psychologicznych dotyczących zjawisk o charakterze terrorystycznym oraz osobowości terrorysty i profilowania psychologicznego,
 • wiedzę na temat najważniejszych i najbardziej wpływowych organizacji terrorystycznych – ich celów, historii działalności,
 • wiedzę z zakresu zagadnień powiązanych ze źródłami i rozwojem fundamentalizmu religijnego,
 • wiedzę na temat zasad organizowania ochrony osób i mienia przed atakami terrorystycznymi,
 • wiedzę na temat współpracy międzynarodowej w zakresie zwalczania terroryzmu w umowach wielostronnych oraz w odniesieniu do prawa krajowego,
 • wiedzę na temat efektywnego modelu współdziałania służb cywilnych i wojskowych, które mogą być zaangażowane w działania ratownicze oraz antyterrorystyczne w przypadku ataku terrorystycznego, powiązane także z ochroną osób, obiektów i mienia,
 • wiedzę na temat funkcjonowania systemu bezpieczeństwa morskiego, w szczególności w zakresie działań profilaktycznych, prewencyjnych, kryminalistycznych oraz ochronnych, uwzględniając teraźniejsze problemy, jak również doświadczenia historyczne,
 • zasady funkcjonowania organów ścigania oraz ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa morskiego, w Polsce i na świecie,
 • wiedzę na temat obszarów przestępczości zorganizowanej oraz ugrupowań przestępczych, ekstremistycznych i terrorystycznych występujących w Polsce i na świecie,
 • umiejętność posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz zastosowania działań wywiadowczych, szczególnie w kontekście działań z zakresu pozyskiwania informacji, metodyki operacyjnej, analizy logicznej, kryminologii i kryminalistyki,
 • umiejętność rozwiązywania konkretnych problemów, prognozowania ich przebiegu oraz przewidywania skutków planowanych działań,
 • umiejętność scharakteryzowania taktyki działań terrorystów oraz znaczenia zamachów terrorystycznych o różnym podłożu, ze szczególnym uwzględnieniem ataków o charakterze masowym, w których wykorzystywane są nowoczesne rodzaje broni,
 • umiejętność przygotowania planu ochrony osób, obiektów i mienia, wykorzystując i przetwarzając niezbędne informacje,
 • umiejętność praktycznego wykorzystywania kompetencji związanych z kierowaniem procesami zarządzania bezpieczeństwem antyterrorystycznym, także w sferze cyberprzestrzeni,
 • umiejętność dokonania oceny sytuacji kryzysowej w przypadku ataku terrorystycznego, oraz wdrażania procedur związanych z zabezpieczeniem ludności i miejsca zamachu.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności TERRORYZM MORSKI

 • Analiza logiczna w działaniach antyterrorystycznych
 • Koordynacja działań służb ratowniczych w razie ataku terrorystycznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem antyterrorystycznym
 • Taktyka i zasady działań terrorystów
 • Prawo antyterrorystyczne w Polsce i na świecie
 • Ochrona osób, obiektów i mienia przed atakami terrorystycznymi
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

DOŁĄCZ DO NAS!

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy