Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Zarządzanie kryzysowe

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Służby rządowe i samorządowe potrzebują osób, które potrafią zarządzać zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych. Jeśli chcesz realizować się w odpowiedzialnej roli specjalisty ds. zarządzania kryzysowego, studia licencjackie w Gdańsku na specjalności Zarządzanie kryzysowe będą idealnym wyborem.

Zajęcia  prowadzone przez ekspertów pozwolą Ci praktycznie przygotować się do podjęcia pracy:

 • doradcy lub inspektora w Wydziałach lub Centrach Zarządzania Kryzysowego przy urzędach wojewódzkich, powiatowych i gminnych formacjach Obrony Cywilnej kraju
 • specjalisty w instytucjach realizujących zadania obronne
 • specjalisty w jednostkach Wojska Polskiego
 • specjalisty w strukturach MSWiA lub Ministerstwa Sprawiedliwości.

PROFIL ABSOLWENTA

Duża ilość zajęć praktycznych na specjalności Zarządzanie Kryzysowe i wysoko wyspecjalizowana wiedza prowadzących profesjonalnie przygotuje Cię do podjęcia pracy.

Po studiach na specjalności Zarządzanie kryzysowe:

 • wiesz jak sprawnie zbierać niezbędne informacje
 • potrafisz hierarchizować, przetwarzać i przekazywać informacje
 • wiesz jak postępować w przypadku kryzysu
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znasz język specjalistyczny, zawodowy

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 • Instytucje zarządzania kryzysowego
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Media w sytuacjach kryzysowych

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

>

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy