Specjalność: Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Masz zdolności przywódcze? Chcesz pracować w instytucjach, służbach czy firmach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne? Ta specjalność jest dla ciebie!

Specjalność przygotowuje do uzyskania kompetencji menedżerskich w zakresie zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym w różnych sektorach działalności i na różnych poziomach zarządzania. Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w służbach zajmującymi się trudnościami pojawiającymi wewnątrz państwa: gospodarcze, społeczne, ekologiczne itp.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe menedżera bezpieczeństwa wewnętrznego i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w administracji wewnętrznej na poziomie rządowym (MSWiA, MON, ABW, BOR), wojewódzkim oraz samorządowym, a także w rządowych i samorządowych instytucjach zarządzania kryzysowego,
 • na stanowisku specjalisty ds. bezpieczeństwa w cywilnych służbach w Komendzie Straży Granicznej, w Komendzie Policji, w Komendzie Państwowej Straży Pożarowej itp.,
 • na stanowisku eksperta i doradcy podmiotów gospodarczych z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem pracowników w firmach prywatnych, instytucjach oraz organach samorządowych zajmujących się organizowaniem, zabezpieczaniem oraz edukowaniem w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,
 • na stanowisku menedżera bezpieczeństwa bądź specjalisty ds. bezpieczeństwa,
 • we wszystkich jednostkach gospodarczych, administracyjnych, edukacji powszechnej itp., które prawem są zobowiązane do zatrudnienia specjalistów ds. obronności.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Publiczne o specjalności zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym na studiach
I stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu, nauk związanych z zagadnieniami dowodzenia
i przywództwa, zarządzania kryzysowego i zarysu wiedzy dotyczącej najpoważniejszych zagrożeń wewnętrznego funkcjonowania państwa. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru
pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie zarządzania w strukturach
i formacjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

 • Systemy kontroli wewnętrznej
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy