Specjalność: Handel ludźmi

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent na tej specjalności pozna formy handlu ludzi w odniesieniu do prawa polskiego oraz międzynarodowego. Posiadać będzie umiejętności pracy z ofiarą i sprawcą handlu ludźmi w odniesieniu do wiedzy na temat stresu traumatycznego.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Handel ludźmi

  • Formy handlu ludzmi
  • Przesłuchania ofiary handlu ludźmi
  • Wybrane zagadnienia wiktymologii
  • Zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi
  • Zorganizowana przestępczość handlu ludźmi
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy