Kierunek dostępny także
jako studia II stopnia w GDAŃSKU

Specjalność: Antyterroryzm

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Studia licencjackie w Gdańsku na specjalności Antyterroryzm pozwolą Ci przygotować się do podjęcia pracy w obszarze bezpieczeństwa zarówno w agencjach państwowych, firmach prywatnych jak i w administracji publicznej zajmującej się prewencją antyterrorystyczną, takich jak:

 • sztab zarządzania kryzysowego
 • Państwowa Straż Pożarna
 • Policja
 • Straż Graniczna

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Antyterroryzm:

 • wyróżniasz się kompetencjami przywódczymi
 • wiesz jak przeciwdziałać terroryzmowi
 • potrafisz działać etycznie i odpowiedzialnie
 • znasz prawo z zakresu antyterroryzmu
 • wiesz jak skutecznie komunikować się z ludźmi
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego Rady Europy
 • znasz specjalistyczny język obcy – potrafisz porozumieć się z międzynarodowymi jednostkami odpowiedzialnymi za prewencję terrorystyczną

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności ANTYTERRORYZM

 • Historia terroryzmu
 • Psychologia terroryzmu
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Superterroryzm i terroryzm millenarystyczny

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru). Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy