Specjalność: Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz projektować systemy jakości bezpieczeństwa w każdym aspekcie życia społecznego? Zdecyduj się na tę specjalność.

Pod pojęciem jakości kryją się cechy wyrobu lub usługi, które mają wpływ na postrzeganie ich przez klienta. Celem systemu jakości bezpieczeństwa jest między innymi planowanie, ponoszenia odpowiedzialności, tworzenie zasad postępowania, procedur, procesów i zasobów potrzebnych do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymania polityki bezpieczeństwa wewnętrznego. Uzyskaj wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystywania metod wdrażania systemów jakości w przedsiębiorstwa zajmujących się produkcją towarów i usług, projektowania systemów zarządzania jakością
w każdej dziedzinie bezpieczeństwa, przeprowadzenia oceny i analizy ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem, przygotowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe w zakresie audytora/kontrolera jakości bezpieczeństwa (kod zawodu zgodnie z rejestrem kwalifikacji zawodowych i specjalności MRPiPS: 242204) i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • na stanowisku specjalisty ds. audytu jakości i zarządzania bezpieczeństwem w różnego rodzaju instytucjach, organizacjach czy przedsiębiorstwach,
 • biegłego rewidenta,
 • koordynatora kontroli zarządczej w zakresie jakości i bezpieczeństwa,
 • specjalisty ds. zapobiegania i wykrywania zagrożeń w zakresie jakości i bezpieczeństwa,
 • właściciela własnej firmy świadczącej usługi w zakresie projektowania i zarządzania systemem jakości bezpieczeństwa produktu lub usługi.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem na studiach II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu dokumentowania systemu zarządzania jakością, kontroli i audytu jakości zarządzania bezpieczeństwem, oceny i analizy ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem, standaryzacji i normalizacji oraz walidacji procesów zarządzania bezpieczeństwem. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie tworzenia i zarządzania systemem jakości bezpieczeństwa towarów i usług.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwem

 • Dokumentowania systemu zarządzania jakością,
 • Ocena i analiza ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem,
 • Kontrola i audyt jakości zarządzania bezpieczeństwem,
 • Zarządzanie jakością
 • Standaryzacja i normalizacja
 • Walidacja procesów zarządzania bezpieczeństwem

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy