Specjalność: Public Relations w zarządzaniu bezpieczeństwem

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Absolwent tej specjalności zna istotę dyplomacji i wagę kultury osobistej w zakresie PR. Jest zorientowany w tematyce komunikacji strategicznej i zarządzaniu percepcją.  Posiada wykształcone umiejętności z zakresu autoprezentacji.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Public Relations w zarządzaniu bezpieczeństwem

  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Komunikacja masowa i rynek mediów
  • Prawne i etyczne podstawy Public Relations
  • PR organów administracji państwowej i samorządowej
  • Wystąpienia publiczne i taktyki autoprezentacji
PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy