Specjalność: Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

STUDIA II STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Chcesz poznać zagadnienia z zakresu obrony powszechnej państwa oraz wspierać i zabezpieczać wojsko? Ta specjalność jest dla ciebie!

Na studiach zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zasad obrony cywilnej i terytorialnej w zakresie zabezpieczenia ludności na wypadek konfliktów zbrojnych, zabezpieczenia terytorium kraju dla jednostek operacyjnych, obiektów infrastruktury krytycznej oraz prowadzenia działań antydywersyjnych.

Zdobądź kwalifikacje zawodowe z obszaru obrony cywilnej/terytorialnej i otrzymaj przygotowanie do pracy:

 • w jednostkach administracji publicznej,
 • w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • w Policji,
 • w Państwowej Straży Pożarnej,
 • w Formacjach Obrony Cywilnej,
 • w organizacjach prowadzących działania ratownicze (ratownictwo górskie, wodne, morskie),
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych,
 • w służbach likwidujących zagrożenia spowodowane katastrofami naturalnymi, awariami technicznymi oraz działaniami terrorystycznymi.

Możesz również ubiegać się o przyjęcie na szkolenie wojskowe w charakterze kandydatów na oficerów przygotowujących się do pełnienia służby w wybranych korpusach osobowych, ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostce Wojsk Obrony Terytorialnej, aplikować do służby w ABW, SOP, AW, SWW i SKW.

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne o specjalności obrona terytorialna i obrona cywilna na studiach II stopnia ma wiedzę i umiejętności z zakresu akcji ratunkowych na rzecz ludności cywilnej, likwidacji skutków uderzeń nieprzyjaciela, ochrony i obrony obiektów, osób i mienia, regulacji prawnych Obrony Terytorialnej i Obrony Cywilnej, rozpoznawania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania, samoobrony garnizonów wojskowych i zakładów pracy, zasad prowadzenia wojny partyzanckiej, przeprowadzenia ewakuacji i użycia broni palnej. Absolwent posiada rozwinięte kompetencje społeczne, jest świadomy etycznego wymiaru pracy z drugą osobą, jest przygotowany do współpracy z innymi specjalistami w zakresie organizacji obrony terytorialnej i cywilnej.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności Obrona Terytorialna i Obrona Cywilna

 • Formacje i zadania Obrony Cywilnej oraz Obrony Terytorialnej,
 • Kierowanie likwidacją skutków uderzeń nieprzyjaciela na wojska i obiekty wojskowe
 • Organizacja ochrony osób i prowadzenia ewakuacji
 • Regulacje prawne Obrony Terytorialnej oraz Obrony Cywilnej
 • Zabezpieczenie mobilizacyjnego rozwinięcia i przegrupowania wojsk

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z GDAŃSKA:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy