Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku, Gliwicach, Giżycku i Jaworznie) 
Dwa semestry | Cena: 1500zł za semestr 

Zapisz się na studia podyplomowe  

CEL STUDIÓW:

Podstawą organizacji studiów podyplomowych Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną - Oligofrenopedagogika jest wykreowanie kompetentnego nauczyciela, posiadającego odpowiednie kwalifikacje do pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie. Zdobycie wiedzy i umiejętności z psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki nauczania poszczególnych przedmiotów oraz komunikacji interpersonalnej pozwoli na skuteczną realizację procesu kształcenia i wychowania. Kształcenie na studiach  obejmuje  przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolach i szkołach podstawowych oraz  do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek (ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

 

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Absolwent kierunku zdobywa przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne, które obejmuje:

  • opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii (w tym psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii)
  • oraz z zakresu pedagogiki specjalnej.

Dydaktyka specjalna obejmuje przygotowanie w zakresie dydaktyki (metodyki nauczania) specjalnej w stopniu elementarnym w odniesieniu do różnych rodzajów niepełnosprawności oraz niedostosowania społecznego, a w stopniu poszerzonym w odniesieniu do wybranego rodzaju niepełnosprawności lub niedostosowania społecznego i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych.

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych,  pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach  szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają   kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną. 

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą wysokiej klasy specjaliści z zakresu teorii i praktyki, zarówno pracownicy naukowi, jak i wykładowcy, posiadający bogate doświadczenie z zakresu negocjacji i mediacji.

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
     Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: