Aktualności i komunikaty Dziekanatu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną listą opiekunów roku studiów w roku akademickim 2020-2021 : KLIK

[Aktualizacja 18.06.2020]

Co z ważnością legitymacji studenckiej?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ważność legitymacji studenckich została przedłużona co najmniej do 30 listopada 2020 r. Wynika to m. in. z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pozn. zm.), który stanowi, że podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważnościNie ma więc obowiązku osobistej wizyty  w Uczelni, aby przedłużyć ważności legitymacji. Przepis ten dotyczy również legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni (nasza Uczelnia ograniczyła funkcjonowanie w dn. 12.03.2020 r.). Termin ograniczeń może jednak ulec zmianom, stąd też zachęcamy Państwa do śledzenia aktualnych komunikatów na naszej stronie internetowej.

ZOBACZ TAKŻE:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy