Kierownicy dydaktyczno-naukowi kierunków studiów

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Kierownik Kierunku Studiów – Prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI (stopień: lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Antyterroryzm (stopień: lic.) – Dr Marcin PIĄTEK
 • Bezpieczeństwo antyterrorystyczne (stopień: lic.) – Dr Marcin PIĄTEK
 • Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni (stopień: lic.) – Dr inż. Ewa MAKOSZ
 • Bezpieczeństwo publiczne (stopień: lic.) – Dr Anna STOPPEL
 • Bezpieczeństwo publiczne – specjalizacja policyjna (stopień: lic.) – Dr Alicja FIAŁKOWSKA
 • Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP (stopień: lic.) – Dr Urszula LASA
 • BHP i ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy (stopień: lic.) – Dr Urszula LASA
 • Specjalność policyjna (stopień: lic.) – Dr Alicja FIAŁKOWSKA
 • Zarządzanie kryzysowe (stopień: lic.) – Dr inż. Krystian CUBER

PEDAGOGIKA

Kierownik Kierunku Studiów – Prof. dr hab. Artur KIJAS  (stopień: lic.)

Kierownicy specjalności:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią (stopień: lic.) – Dr Anna KURKIEWICZ
 • Pedagogika wczesnoszkolna z wychowaniem fizycznym (stopień: lic.) – Dr Dobiesław DERDA
 • Resocjalizacja (stopień: lic.) – Dr Alina ROSKOSZ – KULIŃSKA

PSYCHOLOGIA

Kierownik Kierunku Studiów – Dr hab. Halina TUMOLSKA

Kierownicy specjalności:

 • Psychodietetyka- trener personalny (stopień: lic.) – Dr Alina ROSKOSZ-KULIŃSKA
 • Psychologia kryminalistyczno-śledcza (stopień: lic.) – Dr Ewa GWOZDECKA-WOLNIASZEK
 • Psychologia mediacji i negocjacji (stopień: lic.) – Dr Justyna TREPKA-STAROSTA
 • Psychologia w biznesie i zarządzaniu (stopień: lic.) – Dr inż. Krystian CUBER
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy