Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Dział kandydata

Dział kandydata

Absolwent specjalności bezpieczeństwo publiczne będzie przygotowany do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych powołanych do ochrony ładu prawnego oraz spokoju i porządku publicznego (Policja Państwowa, Policja Municypalna, Służba Więzienna, Straż Gminna, Straż Pożarna, Inspekcja Transportu Drogowego, Służba Celna, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, obrona cywilna, centra zarządzania kryzysowego); jednostkach i strukturach Wojska Polskiego (w zakresie zadań realizowanych przez pracowników cywilnych); instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym (Interpol, Europol) oraz innych niż w/w organizacjach, placówkach czy zakładach pracy, których profil działania jest zbliżony do zakresu specjalności studiów. Będzie potrafił rozpoznawać i prognozować ewentualne zagrożenia oraz analizować występujące patologie społeczne. Absolwent będzie przygotowany w stopniu podstawowym do rozwiązywania konfliktów i do współpracy z negocjatorami.