Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Cicha wojna - teoria i praktyka działań wywiadowczych

Cicha wojna - teoria i praktyka działań wywiadowczych

Szkolenie obejmuje kompleksowo bloki zagadnień związanych z działalnością i funkcjonowaniem służb specjalnych, zobrazowane szeregiem przykładów historycznych pomagających zrozumieć mechanizmy i czynniki wzajemnego oddziaływania w tym  „tajnym” świecie.

OPIS SZKOLENIA:
 „CICHA WOJNA”- w swojej treści obejmuje zagadnienia związane z teorią i praktyką działań wywiadowczych w oparciu o amerykańską koncepcję INTELLIGENCE, która ewoluowała z koncepcji tradycyjnej. W toku szkolenia bardzo szczegółowej analizie poddane zostaną podstawowe elementy działań wywiadowczych – takie jak – ZBIERANIE DANYCH, ANALIZA INFORMACJI WYWIADOWCZEJ, TAJNE OPERACJE, KONTRWYWIAD, co pozwoli uczestnikom na zrozumienie nie tylko koncepcji funkcjonowania służb wywiadowczych, ale także celów jakie przed sobą stawiają, sposobów realizacji postawionych zadań, często popełnianych błędów analitycznych skutkujących nieprawidłowymi decyzjami politycznymi czy militarnymi, formami realizowanych tajnych operacji, czy sposobami prowadzeniem dezinformacji, a także problematyką związana z zarządzaniem służbami specjalnymi.

Wymienione zagadnienia szkoleniowe niedostępne powszechnie i praktycznie nieobecne na polskim rynku są opracowaniami autorskimi wykonanymi w oparciu o źródła i publikacje amerykańskie oraz brytyjskie i pozostają w bezpośrednim związku z doświadczeniem zawodowym prowadzącego szkolenie.

Przedmiotowe szkolenia stanowią szczególną ofertę dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką zagadnień wywiadowczych, a w szczególności studentów takich kierunków jak politologia, bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, historia, psychologia, czy socjologia. Nabyta w toku szkolenia ekskluzywna wiedza stanowić będzie doskonałe uzupełnienie poznanych dotychczas mechanizmów obecnych w świecie polityki, bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych, a także da podstawę do dalszego zgłębiania zagadnienia.

Te wysoce specjalistyczne szkolenia szczególnie przydatne będą wszystkim osobom, które wiążą swoją przyszłość z pracą w polskich służbach specjalnych AW, ABW, SKW, SWW, CBA i CBŚ oraz innych elitarnych jednostkach Policji.

Prowadzący:
Major Robert Ławniczak – emerytowany funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, rozpoczynający służbę w pionie kontrwywiadu UOP, wieloletni zastępca i naczelnik pionu techniki operacyjnej, zajmujący się w toku służby realizacją zadań związanych z zastosowaniem obserwacji i techniki specjalnej w działaniach w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania na terytorium RP szpiegostwa, terroryzmu i przestępczości zorganizowanej. Absolwent Narodowej Akademii FBI w Quantico, Virginia, USA, a także wielokrotny uczestnik i organizator międzynarodowych treningów szkoleniowych służb specjalnych.

PROGRAM SZKOLENIA :

  • DEFINICJE  i WPROWADZENIE – zakres koncepcji „INTELLIGENCE”,
  • ELEMENTY DZIAŁAŃ WYWIADOWCZYCH: zbieranie danych, analiza danych, tajne operacje – operacje specjalne, kontrwywiad,
  • ZBIERANIE DANYCH w działaniach wywiadowczych: osobowe źródła informacji, techniczne środki pozyskiwania danych, otwarte źródła informacji,
  • ANALIZA INFORMACJI WYWIADOWCZEJ – analiza techniczna  (kryptoanaliza, analiza telemetryczna, interpretowanie zdjęć), produkcja informacji końcowej, błędy analityczne,
  • TAJNE OPERACJE: typy tajnych operacji: tajne wspieranie zaprzyjaźnionego państwa, wpływanie na percepcję obcego państwa, wpływanie na percepcję obcego społeczeństwa, wsparcie zaprzyjaźnionych sił politycznych, wpływanie na wydarzenia polityczne przy użyciu siły,
  • KONTRWYWIAD :  elementy; klasyfikowanie informacji, bezpieczeństwo osobowe i fizyczne, zwalczanie szpiegostwa – COUNTERESPIONAGE, multidyscyplinarny kontrwywiad  (MDCI), dezinformacja – podstęp i przeciwdziałanie.
  • PROBLEMATYKA ZARZĄDZANIA SŁUŻBAMI WYWIADOWCZYMI
  • DZIAŁALNOŚĆ WYWIADOWCZA I KWESTIE MORALNE
  • TEORIA DZIAŁAŃ WYWIADOWCZYCH  - NOWE SPOJRZENIE

  

Prowadzący: Mjr Robert ŁAWNICZAK 

 

TERMIN SZKOLENIA - GLIWICE: Szczegóły wkrótce!

Prowadzący: Mjr Robert ŁAWNICZAK 

MIEJSCE:  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, ul. Piłsudskiego 9, 44-100 Gliwice, aula WSS w Gliwicach – III piętro.

CENA:
- Studenci i Absolwenci WSB – 149 zł  
- Pracownicy WSB – 149 zł 
- Osoby spoza Uczelni – 169 zł 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - GLIWICE

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: karolina.pobiedzinska@wsb.net.pl

Osoby, które wypełniły i przesłały formularz zgłoszeniowy, zobowiązane są do wniesienia opłaty za szkolenie przelewem - w ciągu 3 dni od daty otrzymania informacji potwierdzającej planowany termin szkolenia oraz  przesłania e-maila z potwierdzeniem dowodu wpłaty na adres: karolina.pobiedzinska@wsb.net.pl lub telefonicznie: 32 335 40 19 wew. 14.

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 
NIP: 7781423778 
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  
koniecznie z dopiskiem: „Imię i nazwisko, Cicha wojna”. 

KONTAKT:
Tel: 32 335 40 19wew. 14 // e-mail:  
karolina.pobiedzinska@wsb.net.pl

 

Zapisując się prosimy podawać swoje imię i nazwisko, numer telefonu oraz potwierdzenie dokonania przelewu.

 


Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu!
Ilość miejsc ograniczona.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłatę za szkolenie należy kierować na konto Uczelni:  
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, 
ul. Elizy Orzeszkowej 1, 60-778 Poznań 

NIP: 7781423778   
Nr konta: 49 1090 1346 0000 0001 1934 6279  z dopiskiem „Imię, nazwisko, tytuł szkolenia”