Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo zdrowotne - Terapia zajęciowa

Bezpieczeństwo zdrowotne - Terapia zajęciowa

 

Typ studiów    Licencjackie   
      Kierunek               Bezpieczeństwo zdrowotne

Plany studiów:

Charakterystyka:

Terapia zajęciowa jest dyscypliną ochrony zdrowia, która zajmuje się ludźmi fizycznie, bądź psychicznie niesprawnymi, czasowo lub trwale. Wykwalifikowany terapeuta zajęciowy angażuje pacjenta w czynności zaprojektowane tak, by sprzyjały przywróceniu maksymalnego możliwego funkcjonowania, tak by pomóc spełnić wymagania stawiane przed nimi przez ich pracę zawodową, środowisko społeczne i domowe oraz by mogli brać udział w życiu, w najpełniejszym tego słowa znaczeniu.

  • Student, który chce kształcić się w specjalności terapeuta zajęciowy, powinien posiadać umiejętność dostrzegania potrzeb i problemów drugiego człowieka, być życzliwym, tolerancyjnym i opiekuńczym oraz gotowym do udzielania pomocy. Słuchacz Terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, diagnozowania stopnia rozwoju człowieka, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej.
  • Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia procesu terapii zajęciowej zgodnie z założeniami terapii skoncentrowanej na osobie oraz opartej na badaniach naukowych.
  • Absolwent może podjąć pracę w instytucjach ochrony zdrowia, pomocy i integracji społecznej, edukacyjnych, w środowisku zamieszkania i zakładach pracy, a także w innych instytucjach działających na rzecz osób z ograniczeniami w funkcjonowaniu.

 

Zakres uzyskanych kompetencji umożliwia także absolwentom stosowanie technik terapii zajęciowej w pracy w interdyscyplinarnych zespołach oraz w ramach indywidualnej praktyki terapeutycznej.

 

Wybrane przedmioty:

  • Anatomia i fizjologia człowieka z podstawami biochemii
  • Kinezjologia i kinezyterapia
  • Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
  • Terapia zajęciowa w prewencji i promocji zdrowia
  • Terapie wykluczonych społecznie

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
         Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: