Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo zdrowotne - Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

Bezpieczeństwo zdrowotne - Coaching i zarządzanie sekretariatem w placówkach zdrowia

 

Typ studiów    Licencjackie   
      Kierunek               Bezpieczeństwo zdrowotne

         Plany studiów:

Charakterystyka:

Coaching jest procesem, który pomaga osobom czy organizacjom w przyspieszaniu tempa ich rozwoju i polepszaniu efektów działania. Dzięki temu możliwym jest podejmowanie trafniejszych decyzji, wykorzystywanie w pełni swoich naturalnych umiejętności. Coach to szczególnie ceniona w obecnych czasach osoba, zwłaszcza w tak istotnym sektorze, jakim jest służba zdrowia. Na rynku pracy w sektorze ochrony zdrowia poszukiwani są obecnie wykwalifikowani specjaliści posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu coacha, jak również sekretarki/sekretarza medycznego. Wynika to m.in. z obowiązujących przepisów prawa, które wymagają, aby dokumentacją medyczną w placówkach służby zdrowia zarządzały osoby o odpowiednich kwalifikacjach, jak również z przygotowań wielu szpitali i przychodni do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Profesjonalne zarządzanie sekretariatem wymaga nabycia specjalistycznej, interdyscyplinarnej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi klienta, informatyki, czy relacji interpersonalnych.

  • Absolwenci niniejszej specjalności będą dysponować wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu zarządzania sekretariatem. Będą mogli podjąć pracę w szeroko rozumianych instytucjach gospodarczych i organizacjach o rozbudowanej strukturze, jako kreatorzy polityki wewnętrznej firmy, zwłaszcza powiązanych ze służbą zdrowia.
  • Specjalność ta przygotowuje do pracy w zawodzie coacha oraz kierownika sekretariatu w szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia, laboratoriach medycznych, gabinetach lekarskich, sanatoriach i innych podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
  • Specjalność ta pozwala podjąć pracę również w zawodzie sekretarki/sekretarza medycznego – pozwala uzyskać kwalifikacje niezbędne do profesjonalnego zarządzania 
  • i organizacji pracy sekretariatu medycznego i wykonywania zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych.
  • Absolwent specjalności będzie przygotowany do organizowania pracy biurowej, prowadzenia dokumentacji medycznej, gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji o stanie zdrowia pacjentów, udzielania informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych. 

 

Wybrane przedmioty:

  • Negocjacje w zespole pracowniczym
  • Organizacja czasu i pracy biurowej
  • Transgresja i zarządzanie zmianą
  • Trening umiejętności coachingowych
  • Umiejętności interpersonalne w pracy z grupą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
     Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: