Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo publiczne - studia licencjackie

Bezpieczeństwo publiczne - studia licencjackie

     Bezpieczeństwo publiczne

Typ studiówLicencjackie   (I stopnia)
     Studia dostępne          w Jaworznie, Giżycku* i Bartoszycach

Problematyka bezpieczeństwa zarówno w wymiarze lokalnym, jak i globalnym towarzyszy nam każdego dnia. Jeśli chcesz mieć realny wpływ na proces jego kształtowania, to będziesz potrzebował/a do tego wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności. Idealne możliwości ku temu stwarzają studia na kierunkach związanych z bezpieczeństwem.

Charakterystyka:
Obecnie wzrasta znaczenie bezpieczeństwa publicznego w polityce państwa. Zainteresowane są tymi kwestiami niemal wszystkie organy administracji publicznej, polityki społecznej i gospodarczej. Odpowiedzialną rolę odgrywa tutaj obrona cywilna, służby gospodarcze, policja, straż graniczna, straż pożarna i inne wyspecjalizowane agencje. Dlatego tak ważnym jest, aby również uczelnie wyższe poprzez swoje programy i plany studiów przygotowywały profesjonalne kadry do pracy w tym obszarze.

Trudna sytuacja międzynarodowa, a co się z tym wiąże – również wewnętrzna poszczególnych państw, tworzących tą społeczność, spowodowała konieczność utworzenia i rozwoju kierunków nauczania w szkołach wyższych, które byłyby w stanie przygotować specjalistów w obszarze bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, wyposażonych w fachową wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Stąd nasza Uczelnia, do swojej oferty kształcenia na kierunkach tj. bezpieczeństwo narodowe czy wewnętrzne włączyła kierunek bezpieczeństwo publiczne, proponując szereg atrakcyjnych specjalności.

Dyplom studiów I stopnia z zakresu bezpieczeństwa publicznego ułatwi Ci zatrudnienie w służbach rządowych lub samorządowych, powołanych do ochrony ładu i porządku publicznego, jak również w instytucjach bezpieczeństwa publicznego o zasięgu międzynarodowym.

 *kierunek zostanie uruchomiony po wydaniu zgody MNiSW

Czytaj więcej: 


Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
  Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: