Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo publiczne - Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

Bezpieczeństwo publiczne - Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP

 

Typ studiów    Licencjackie
      Kierunek              Bezpieczeństwo publiczne

                                    Plany studiów:

                   Jaworzno 

Charakterystyka:

  • Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem prawnym i społecznym każdego pracodawcy, a także przedsiębiorcy, niebędącego pracodawcą, na rzecz którego jest świadczona praca przez osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy wykonującego na własny rachunek działalność gospodarczą bez względu na podstawę świadczenia tej pracy. Pracodawcy i przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w bhp w swojej firmie wiedzą, że w ten sposób nie tylko zapobiegają wypadkom i chorobom spowodowanym pracą, ale również budują pozytywny wizerunek swojej firmy, stanowiący zasadniczy element jej sukcesów. Znajomość zasad BHP jest więc nie tylko dowodem troski o warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników, ale ma także wymiar prestiżowy.
  • Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo zakładu pracy i BHP jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności studentów niezbędne do wykonywania obowiązków związanych z szeroko pojętą ochroną pracy, z zastosowaniem w praktyce oraz egzekwowaniem przepisów BHP, a wszystko to przy zachowaniu perspektywy antropologicznej, bowiem to człowiek i jego bezpieczeństwo są tu najistotniejsze.
  • Po zakończeniu edukacji, absolwenci będą przygotowani do wykonywania zawodu inspektora, specjalisty i szkoleniowca służb BHP, a także do zajmowania stanowisk wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwach prywatnych i publicznych.

 

Wybrane przedmioty:

  • Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie pracy
  • Służba BHP w zakładzie pracy
  • Czynniki szkodliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
      Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: