Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Bezpieczeństwo narodowe - Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

Typ studiów    Licencjackie
      Kierunek              Bezpieczeństwo narodowe

                                      Plany studiów:

Charakterystyka:

  • Zmiany w organizacji i zadaniach służb ratowniczych w 1992 roku spowodowały wzrost zapotrzebowania na fachowe kadry w tym zakresie. Państwowa Straż Pożarna, oprócz typowych zdań zadań ochrony przeciwpożarowej, przejęła zadania ratownicze w razie wypadków i kolizji drogowych, zdarzeń budowlanych, wodnych itp. Różnorodna specyfika zadań spowodowała zapotrzebowanie na wykształconą i fachową kadrę, zarówno wśród funkcjonariuszy mundurowych PSP, jak także pracowników cywilnych.
  • Studia na specjalności „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” przeznaczone są dla osób zatrudnionych w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wszystkich tych, którzy chcą w przyszłości pracować w tych służbach.
  • W trakcie studiów studenci nabędą wiedzę i umiejętności związane z wszelkimi aspektami dotyczącymi pożaru, metodami zapobiegania zagrożeniom pożarowym, zasadami ochrony przeciwpożarowej stosowanymi w budownictwie i planowaniu rozwoju miejscowości. Będą mieli również możliwość poznania w praktyce metod użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz zasad obsługi urządzeń alarmu pożarowego.
  • Po ukończeniu studiów absolwenci będą potrafili profesjonalnie organizować i prowadzić działalność edukacyjną z zakresu ochrony przeciwpożarowej ludności, a także wykonywać zadania obowiązujące w powszechnym systemie ochrony ludności. Staną się ekspertami w dziedzinie przepisów przeciwpożarowych i zasad zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego.
  • Absolwenci specjalności „Bezpieczeństwo przeciwpożarowe” będą mogli podjąć pracę miedzy innymi w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, jednostkach ochrony przeciwpożarowej, administracji rządowej i samorządowej, a także przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych, również w sektorze prywatnym.


Wybrane przedmioty:

  • Sprzęt ratowniczo-gaśniczy
  • Medycyna katastrof
  • Ratownictwo chemiczno-ekologiczne i techniczne
  • Likwidacja miejscowych zagrożeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
        Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: