Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką

Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Gdańsku i Giżycku) 
Dwa semestry | Cena: 1400zł za semestr 

Zapisz się na studia podyplomowe

    

     

CEL STUDIÓW:

Postępująca globalizacja, informatyzacja i internacjonalizacja życia  społeczno-gospodarczego jest splotem zależności przynoszących wiele dodatnich skutków, ale i negatywnych konsekwencji.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy - to wyzwanie, które jest niezwykle istotne w procesie dążenia ku europejskiemu i globalnemu społeczeństwu informacyjnemu. Przyszłość będzie wymagała, aby szeroko spojrzeć na bezpieczeństwo pracy, jako dziedzinę, w której mieścić będzie się nie tylko tradycyjnie rozumiana problematyka BHP, ale także ochrona, ratownictwo, ochrona informacji niejawnych, ochrona ppoż. i środowiska, jak również atmosfera pracy, dla której to coraz większego znaczenia nabiera przeciwdziałanie mobbingowi. Głównym celem studiów jest przygotowanie  słuchaczy do uzyskania najwyższego statusu i uprawnień w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy według standardów  europejskich, zgodnych z założeniami zintegrowanych systemów zarządzania.

KORZYŚCI ZE STUDIÓW

Absolwenci studiów  podyplomowych „Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy” 

  • wyróżniać się będą kompetencjami obejmującymi rzetelną wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oraz edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy’
  • znacząco wzbogacą swoją wiedzę z psychologii społecznej, emocji i motywacji, udoskonalą własne umiejętności z zakresu komunikowania społecznego, autoprezentacji oraz kreowania wizerunku własnego i firmy (zakładu pracy),
  • wzbogacą swoje kwalifikacje menedżerskie, co pozwoli im na nowoczesne podejście do procesu zarządzania bezpieczeństwem  i  higieną pracy.

Ukształtowana podczas studiów świadomość odpowiedzialności prawnej, etycznej i społecznej związanej z prowadzeniem spraw BHP pozwoli im dołączyć do grupy menedżerów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pozwoli im ponadto sprawować funkcje kierownicze w pionach przedsiębiorstw, instytucji i urzędów publicznych (państwowe i samorządowe) zajmujących się działaniami w sytuacjach kryzysowych.
Uzyskane kwalifikacje będą ponadto ich uprawniały  - formalno-prawnie, jak  i merytorycznie do zakładania i prowadzenia własnych firm świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia są  adresowane w pierwszej kolejności do absolwentów wyższych uczelni,  pracujących (lub zamierzających podjąć pracę) na stanowiskach związanych z organizacją i zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w firmach prywatnych, instytucjach, organach państwowych i samorządowych oraz edukowaniem z zakresu bezpieczeństwa i higieny życia, pracy, nauki i służby.

KADRA DYDAKTYCZNA

Zajęcia prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów z zakresu teorii i praktyki zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w sytuacjach kryzysowych oraz  bezpośredniego  zagrożenia zdrowia i życia wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!

Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: