Kierunek dostępny też na wydziale: JAWORZNO

Specjalność: Bezpieczeństwo ekologiczne

STUDIA I STOPNIA

OPIS I PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Zapewnienie bezpieczeństwa w szeroko rozumianym znaczeniu tego pojęcia nie jest możliwe bez troski o jeden z najbardziej istotnych aspektów naszego życia, a mianowicie bez troski o środowisko, w którym żyjemy. Bezpieczeństwo ekologiczne to specjalność, która jest odpowiedzią na głośne wołanie naszej planety i wszystkich jej mikro- oraz makrosystemów o szacunek i ochronę. Ziemia to nasz wspólny dom, którego w realiach XXI wieku człowiek musi bronić także przed sobą samym, dla dobra własnego i następnych pokoleń. Jeśli jesteś osobą wrażliwą na globalne zagrożenia, nastawioną proekologicznie i zaangażowaną w troskę o przyrodę, a także chciałbyś się rozwijać i pogłębiać swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego – ta specjalność jest właśnie dla Ciebie!

Na studiach dowiesz się więcej o zagrożeniach ekologicznych, regulacjach prawnych z zakresu troski o ekologię oraz działaniach organizacji krajowych i międzynarodowych na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego. Dzięki zajęciom praktycznym i licznym warsztatom poznasz skuteczne sposoby, nowe możliwości i perspektywy dbania o ekologię, zarówno w gospodarstwie rodzinnym, jak i większej grupie społecznej – w kraju i  na świecie.

Ukończenie specjalności otwiera przed absolwentem ogromne perspektywy i możliwości pracy na stanowiskach związanych z realizacją szeroko pojętych działań proekologicznych:

 • na wszystkich szczeblach administracji samorządowych,
 • w ramach inicjatyw społecznych,
 • w sztabach kryzysowych,
 • w stowarzyszeniach i fundacjach proekologicznych.

PROFIL ABSOLWENTA

Po ukończeniu specjalności Bezpieczeństwo ekologiczne:

 • wyróżniasz się wiedzą o bezpieczeństwie ekologicznym Unii Europejskiej;
 • wiesz, jakie są korelacje między zdrowiem a środowiskiem;
 • działasz etycznie i odpowiedzialnie;
 • potrafisz przewidywać negatywne konsekwencje działań człowieka;
 • jesteś w stanie niwelować zagrożenia ekologiczne;
 • znasz prawne podstawy bezpieczeństwa ekologicznego;
 • wiesz, jak skutecznie komunikować się z ludźmi;
 • posługujesz się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Kształcenia  Językowego Rady Europy.

WYBRANE PRZEDMIOTY na specjalności BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

 • Międzynarodowe organizacje ekologiczne
 • Propedeutyka ekologii
 • Systemy bezpieczeństwa ekologicznego
 • Ochrona infrastruktury krytycznej

Przedmioty międzykierunkowe

Już od drugiego semestru w planie studiów uwzględniony jest blok przedmiotów międzykierunkowych (do wyboru).
Pod poniższym linkiem znajduje się aktualne zestawienie wszystkich dostępnych przedmiotów:

PRZEDMIOTY MIĘDZYKIERUNKOWEplik PDF
ZOBACZ TAKŻE:

AKTUALNOŚCI Z BARTOSZYC:

INTERESUJE CIĘ TA TEMATYKA?

Podaj swój mail, abyśmy od czasu do czasu mogli informować Cię o wydarzeniach, ciekawostkach, promocjach, ofertach staży czy propozycjach pracy:

Nasi Partnerzy