Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Artykuł » Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką

Administrator Bezpieczeństwa Informacji z archiwistyką

Studia Podyplomowe | (Dostępne w Poznaniu, Gdańsku, Giżycku, Bartoszycach i Jaworznie) |
Dwa semestry | Cena: 1500zł za semestr  

Zapisz się na studia podyplomowe        


CEL STUDIÓW:

  • przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o administrowaniu i archiwizowaniu informacji i danych osobowych;
  • stworzenie możliwości nabycia wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania i ochrony informacji;
  • kształtowanie umiejętności właściwej organizacji ochrony zasobów informacji w tym danych osobowych oraz ich archiwizowania;
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za archiwizowanie informacji w instytucjach państwowych i sektorze prywatnym

KORZYŚCI ZE STUDIÓW:

Obecnie w Polsce w coraz większą liczbę dziedzin życia wkraczają konieczne do spełnienia normy Unii Europejskiej, funkcja administratora zarządzającego informacją i danymi osobowymi  oraz archiwisty staje się coraz bardziej atrakcyjną specjalnością o dużych możliwościach konsultingowych, doradczych i szkoleniowych. Ukończenie kierunku ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI  Z ARCHIWISTYKĄ stwarza możliwości podjęcia w pracy na stanowiskach związanych z obiegiem, ochroną i zabezpieczaniem informacji w państwowych, samorządowych i publicznych jednostkach organizacyjnych oraz w firmach prywatnych. Absolwenci tego kierunku staną się w przyszłości specjalistami, którzy będą potrafili zidentyfikować bezpośrednio miejsca wrażliwe w przedsiębiorstwie i instytucji z punktu widzenia bezpieczeństwa informacji oraz stworzenia praktycznego kodeksu postępowania zapewniającego minimalizację utraty lub zniszczenia informacji.

SŁUCHACZE (do kogo adresowane są studia):

Studia adresowane są do absolwentów wyższych uczelni (posiadających dyplom co najmniej licencjata):

  • odpowiedzialnych za organizację ochrony danych osobowych, a także za właściwe określenie warunków polityki bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej oraz zadań i uprawnień pracowników, posiadających dostęp do informacji, stanowiących tajemnicę  organizacji;
  • zamierzających podjąć pracę w tych obszarach

KADRA DYDAKTYCZNA:

Zajęcia prowadzić będą pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz wysokiej klasy specjaliści z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji i archiwistyki, wywodzący się spośród nauczycieli akademickich: Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,  Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Współprowadzącymi zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty) będą doświadczeni pracownicy pionów ochrony informacji i archiwum państwowego.

KLIKNIJ I SPRAWDŹ PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU!


Zobacinne 
studia podyplom
owe
Poznań 
 GdańskGliwice 
BartoszyceGiżycko
Jaworzno

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW:
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:

  1. Uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów;
  2. Pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego;
  3. Uregulowanie opłat za studia, o których mowa w Regulaminie Studiów Podyplomowych.

 

KONTAKT        


Czytaj więcej: 


 Naszą wiarygodność i kompetencje potwierdzają certyfikaty:
           Wiarygodna szkoła Uczelnia liderów  


Dołącz do nas na: