Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Absolwent » Kursy i szkolenia » Rekrutacja

Rekrutacja

Warunki przyjęcia na kursy i szkolenia w Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu:

 • Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.
 • Nabór na kursy i szkolenia jest ciągły.
 •  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 •  Warunkiem przyjęcia na kurs/szkolenie jest złożenie kompletu dokumentów:
   
  •  wypełniony kwestionariusz osobowy  (WordPDF),
    
  • podanie do Rektora o przyjęcie na kurs/szkolenie  (WordPDF),
    


Dokumenty można złożyć w Sekcji Edukacji Ustawicznej (Poznań, ul. E. Orzeszkowej 1), przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną kursy@wsb.net.pl