Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij
Strona główna » Uczelnia » Regulacje prawne

Regulacje prawne

DLA KANDYDATA/ STUDENTA/ ABSOLWENTA

 1. Statut (PDF) 
 2. Regulamin studiów (PDF) 
 3. Regulamin studiów podyplomowych (PDF)  
 4. Regulamin opłat za studia - obowiązuje od października 2016 (PDF)
 5. Regulamin opłat za studia - obowiązuje od października 2017 (PDF)
 6. Wzór umowy o warunkach odpłatności za studia obowiązuje od 1 października 2017 (PDF)
 7. Regulamin Samorządu Studenckiego (PDF)
 8. Regulamin stypendialny na rok akademicki 2016/2017 (PDF)
 9. Zasady dyplomowania - od 1.02.2017 r. (PDF)
  1. zał. nr 1 - Procedura i terminarz dyplomowania 
  2. zał. nr 2 - Arkusz opinii i recenzji pracy dyplomowej 
  3. zał. nr 3 - Wzór edycji tekstu pracy dyplomowej 
  4. zał. nr 4 - Protokół egzaminu dyplomowego
  5. zał. nr 5 - Oświadczenie autora o samodzielnym przygotowaniu pracy 
 10. Rejestracja organizacji studenckich (PDF)
 11. Regulamin praktyk (PDF)
  1. zał. nr 7 - Ewidencja realizacji praktyk 
  2. zał. nr 8 - Etapowa karta przebiegu praktyk
 12. Zasady studiowania wg indywidualnego planu studiów i programu kształcenia oraz studiowania według indywidualnej organizacji studiów (PDF)
 13. Regulaminy bonifikat w opłatach za studia
 14. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 15. Zarządzenie w sprawie możliwości wyboru egzaminatora (PDF)
 16. Uchwała Senatu w sprawie określenia warunków, trybu oraz form studiów w roku akademickim 2016/2017 (PDF)

DLA KANDYDATA/SŁUCHACZA SZKOŁY POLICEALNEJ PRZY WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA

 

 DLA PRACOWNIKA

 1. Statut (PDF)
 2. Regulamin pracy (PDF)
 3. Regulamin wynagradzania (PDF)
 4. Regulamin organizacyjny (PDF)
 5. Instrukcja o zasadach pracy biurowej (PDF)
 6. Instrukcja archiwalna (PDF)
 7. Jednolity rzeczowy wykaz akt (PDF) 
 8. System działalności metodycznej (PDF)
 9. Regulamin działalności badawczo-wdrożeniowej (PDF)
 10. Regulamin zarządzania prawami własności intelektualnej (PDF)
 11. Regulamin Pracy Senatu (PDF)
 12. Regulamin Rady Wydawniczej (PDF)
 13. Regulamin audytu wewnętrznego (PDF)
 14. Zasady rachunkowości (PDF)
 15. Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (PDF)
 16. Regulamin konkursu "Super wakacje, bo bezpieczne" (PDF)