Tel: (61) 670-33-11, 662-22-11-33

Zamów Newsletter:
Aktualności i promocje bezpłatnie w Twojej skrzynce e-mail.

logo-txt

Rekrutacja on-line

Zapisz się na studia. Skorzystaj
z formularza rejestracji on-line.
Prosto, szybko i wygodnie.

Rozpocznij

Strona główna » Artykuł » dr Stanisław MIKOŁAJCZAK

dr Stanisław MIKOŁAJCZAK

DZIEKAN WYDZIAŁU STUDIÓW SPOŁECZNYCH W POZNANIU
e-mail: dziekan.poznan@wsb.net.pl lub stanislaw.mikolajczak@wsb.net.pl

   Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Politologia i Dziennikarstwo). Zawodowo związany z rynkiem usług spedycyjno-transportowych. Kilkanaście lat pracował u największych polskich operatorów logistycznych (SPEDPOL/SCHENKER, FRESH LOGISTICS RABEN GROUP). W międzyczasie rozwijał swoją pasję, jaką była nauka.

Opublikował blisko dwadzieścia artykułów poświęconych problematyce Polaków na Białorusi: m. in. Klub Miłośników Kultury Polskiej w Lidzie (1987-1988), w: Na obrzeżach polityki, cz. 7, pod red. M. Kosmana, Poznań 2009; Odrodzenie pod skrzydłami KGB...?, „Przegląd Politologiczny”, nr 3 z 2004 r., recenzja książki T. Gawina, Zwycięstwa i porażki. Odrodzenie polskości na Białorusi w latach 1987-2000, Białystok 2003; Polacy na Białorusi w świetle spisu z 1999 r., w: Na obrzeżach polityki, cz. 2, pod red. M. Kosmana, Poznań 2002. Kilka kolejnych artykułów przygotowywanych jest do druku.

W styczniu 2011 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pt. Funkcjonowanie organizacji mniejszości polskiej w systemie politycznym Białorusi w latach 1987-2008 (promotor prof. zw. dr hab. Marceli Kosman, recenzenci: prof. zw. dr hab. Artur Kijas i prof. zw. dr hab. Bronisław Pasierb). Praca jest rekomendowana do druku i czeka na swoją publikację.

W Wyższej Szkole Bezpieczeństwa pracuje od lipca 2011 r., najpierw na stanowisku Prodziekana ds. kształcenia, a następnie Dziekana Wydziału Studiów Społecznych, największej jednostki organizacyjnej w Uczelni. Od października 2012 roku objął obowiązki Prodziekana nowego Wydziału Studiów Społecznych w Poznaniu. Od kwietnia 2014 roku kieruje Wydziałem jako jego Dziekan. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z następujących przedmiotów: Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii, Prawo antyterrorystyczne w Polsce i na świecie, Proseminarium dyplomowe, Seminarium dyplomowe, Współczesne zagrożenia terroryzmem.